Welcome to Pueanthai in Belgium

โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียม ประจำปี 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ร่วมกับสมาคมเพื่อนไทย
และวัดไทยธรรมมาราม ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียม ประจำปี 2559
ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่  21-27 สิงหาคม 2559 ณ  วัดไทยธรรมาราม
เมืองวอเตอร์ลู

ในการนี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.ตามกำหนดการ ดังนี้

10.00 น    ประธานสมาคมเพื่อนไทย
กล่าวรายงานโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทยในเบลเยียม  ครั้งที่ 4
ผู้แทนจากสถานทูตไทยในเบลเยียม กล่าวเปิดงาน
พระสุธีธรรมวิเทศให้ธรรมะพร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา

10.30น.    ร่วมดื่มน้ำชา,กาแฟ

10.45น.    รายงานผลการการประชุมประจำปี 2559

ผลงานสมาคมเพื่อนไทย งบการเงิน แผนงานประจำปี 2559
อาจารย์บุญเสก บรรจงจัด และอาจารย์วิทยา ศรีผ่อง จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาจารย์ผู้ดำเนินการสอนระหว่างโครงการ บรรยายเรื่อง
"ดนตรีไทยกับเยาวชนไทยในต่างแดน"

12.00น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

**************************************

Last Updated on Wednesday, 24 August 2016 08:35 Read more...
 

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

Afbeelding zonder bijschrift

 

สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธ มนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. ณ Centre Culturel et de Congrès de Woluwe Saint Pierre (Avenue Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles) เอกอัครราชทูตบุษยา มาทแล็ง เป็นประธานในพิธี และขอความร่วมมือผู้ที่สนใจร่วมงานกรุณาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ภายในวัน อังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 โดยคลิกที่ url นี้ http://goo.gl/forms/8eK4FRrDGpEOWtIl2

 

 

งดจัดตลาดนัดไม่มีรถใต้ดินทั่วกรุงบรัสเซลส์

21 พฤศจิกายน 2558         บุญธง ก่อมงคลกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำประเทศเบลเยียม รายงาน '' นาย รุดี้ แวร์โฟร์ท์ประธานมนตรีกรุงบรัสเซลส์จะประชุมทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ เกี่ยวข้องเวลา 11.00 น. เพื่อกระชับความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ในเมืองหลวงของเบลเยียมที่เป็นที่ตั้งของสหภาพยุโรป องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ องค์การศุลกากรโลกและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ทำให้มีนักการทูตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศมาพำนักอาศัยอยู่ที่กรุง บรัสเซลส์อยู่เป็นจำนวนมาก ประชากรประมาณหนึ่งในสี่ของกรุงบรัสเซลส์เป็นคนต่างชาติ     ศูนย์ จัดการปัญหาวิกฤติ (Centre de crise) ได้ขอให้ยกเลิกการจัดตลาดนัดทุกพื้นที่ทั่วกรุงบรัสเซลส์ในวันเสาร์และ อาทิตย์ และการแข่งขันฟุตบอลโปรลีกส์เบลเยียมก็ถูกขอให้ยกเลิกเช่นกัน นอกจากนั้น รถใต้ดินทุกสายหยุดให้บริการในวันเสาร์นี้
ประธาน มนตรีกรุงบรัสเซลส์ได้เรียกผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ต้อง "เพิ่มความระมัดระวัง แต่ก็ขอให้มีความมั่นใจ" prudents, mais également confiants" ภายหลังจากที่ศูนย์จัดการปัญหาวิกฤติประกาศยกระดับความเสี่ยงภัยคุกคามเป็น ระดับ 4 ซึ่งสูงที่สุดแล้วในเขตภูมิภาคเมืองหลวงบรัสเซลส์ โดยระบุว่า "เหตุก่อการร้ายมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูงมาก" ทั้งนี้ จากการเพิ่มระดับการเตือนภัยจึงเป็นหน้าที่ของนายกเทศมนตรีทุกเขตของกรุง บรัสเซลส์ เพื่อหามาตรการป้องกันการเกิดเหตุร้ายและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่จะมีคน มารวมตันกันมากกว่าปกติ      เขา กล่าวเพิ่มเติมว่า   " เป็นการส่งสัญญาณเพื่อความระมัดระวัง การยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 4 แสดงว่ามีความเป็นไปได้แน่นอน แต่ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ เป็นการส่งสารเพื่อสร้างความมั่นใจคือ เป็นการเพิ่มการเฝ้าระวังให้มากขึ้น     นอกจากนั้น ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา รวมทั้งช่วยกันสอดส่งดูและระมัดระวังความปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องออกเดินทาง ไปในสถานที่สาธารณะ ''
 

เบลเยียมเตือนหลีกเลี่ยงพื้นที่คนพลุกพล่านทั่วกรุงบรัสเซลส์

21 พฤศจิกายน 2558 บุญธง ก่อมงคลกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำประเทศเบลเยียม รายงาน '' กลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน องค์กรประสานความร่วมมือเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคาม (L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace - OCAM) หน่วยงานด้านความมั่นคงของทางการเบลเยียมได้ประกาศยกระดับความเสี่ยงภัย คุกคามเป็นระดับ 4 ซึ่งสูงที่สุดแล้วในเขตภูมิภาคเมืองหลวงบรัสเซลส์ โดยระบุว่า "เหตุก่อการร้ายมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูงมาก ขณะที่พื้นที่อื่นทั่วประเทศยังคงระดับความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่ระดับ 3 ระดับ 4 แสดงถึงว่า ทางราชการมีข้อมูลข่าวสารที่มีความชัดเจนที่น่าจะเกิดเหตุก่อการร้ายจริงสูง สุดและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะนี้ ทังนี้ เคยมีการประกาศยกระดับการเตือนภัยสูงสุดระดับ 4 ของเบลเยียมเมื่อปี 2550 และภายหลังเหตุการณ์กราดยิงที่พิพิธภัณฑ์ยิวกลางกรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ศูนย์จัดการปัญหาวิกฤติ (Centre de Crise) ของกระทรวงมหาดไทยเบลเยียมได้ระบุบนหน้าเวปไซต์ว่า "จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทางราชการพบว่า เหตุก่อการร้ายมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูงมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับการเตือนภัยเป็นการเฉพาะ และให้คำแนะนำแก่ประชาชน   คำแนะนำได้แก่ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านในเขตพื้นที่กรุงบรัสเซลส์ อาทิ งานแสดงคอนเสิร์ต กิจกรรมที่มีคนมาก สถานีรถไฟและสนามบิน ระบบการขนส่งสาธารณะ บริเวณศูนย์การค้าที่มีคนมาก ขอให้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อความ ปลอดภัย "อย่าปล่อยข่าวลือ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด" ศูนย์จัดการปัญหาวิกฤติขอให้ช่วยกันกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว "เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลภายในเช้าวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน
ทั้งนี้ นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดประชุมเตรียมการกรณีเกิดเหตุวิกฤติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญเจ้าอาวาสวัดไทยทั่วเบลเยียม ประธานสมาคมและชุมชนคนไทย รวมทั้งนักเรียนไทย มาร่วมปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยกรณีเกิด เหตุการณ์ก่อการร้ายในเบลเยียม จัดตั้งเครือข่ายประสานงานผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ เพือให้สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและตรวจสอบสถานะของคนไทยที่อาศัย ในประเทศเบลเยียมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน''

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www2.thaiembassy.be/th

Last Updated on Saturday, 21 November 2015 18:13
 

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD IN BRUSSELS

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านพร้อมครอบครัวและบรรดาเพื่อนๆ รวมถึงผู้ที่รักประเทศไทย เข้าร่วมลงทะเบียนในกิจกรรม  “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD IN BRUSSELS”  ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 (วันเดียวกันกับที่ประเทศไทย) เวลา 15.00 น. (เวลาเบลเยียม) ณ สวนสาธารณะเมือง Tervuren ใกล้กับพิพิธภัณฑ์แอฟริกา ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมระยะทางประมาณ 5.9 กม. ใช้เวลาปั่นประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง โดยจะมีการเก็บภาพกิจกรรม และอัดวีดีโอ เพื่อจัดส่งไปฉายที่ประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวงของเรา  ในปีมหามงคลนี้  อีกทั้งยังจะเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคีของพวกเรา ชาวไทยทั่วโลกด้วย (เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามเอกสารแนบ)  ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถกรอก แบบฟอร์ม เพื่อลงทะเบียนร่วมกิจกรรม หรือ  เข้าไปกรอกข้อมูลได้ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ทางสถานทูตได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามเว็บไซต์นี้ http://goo.gl/forms/0o593mh1yR

โดยผู้ที่ลงทะเบียนการเข้าร่วมภายใน วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคมนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับเสื้อพระราชทานเพื่องานนี้และยังจะคงเปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน

Last Updated on Tuesday, 27 October 2015 09:19 Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4

สายด่วนเพื่อนไทย

เพื่อคนไทยในเบลเยียม
โทร : ๐๔ ๘๗ ๓๒ ๙๔ ๔๙
อีเมลล์ : pueanthai.letterbox@gmail.com
Banner
Banner
Banner